Nederlands English

Flat Earth is geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie

Flat Earth in première tijdens het Nederlands Film Festival 2014


Onze film: Flat Earth is geselecteerd voor de Gouden Kalf Competitie in de categorie Lange Speelfilm. De film gaat zondag 28 september tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht in Première!

 

Flat Earth is een experimenteel filmdrama van Monique Verhoeckx over het getroebleerde oorlogsverleden van haar opa en vader. Beiden worstelen  met een Post-Traumatisch Stress Syndroom. Een poëtische sterk gevisualiseerde vertelvorm voert de toeschouwer mee in de belevingswereld van Senior, de hoofdpersoon van de film.

 

Bekijk hier alvast de trailer: